Homeopathie, gebaseerd op het gelijksoortigheidsbeginsel

Wat is de ziekteclassificatie methode?

In de klassieke homeopathie van Samuel Hahnemann staat de ziekte centraal. Hahnemann was de eerste arts die verschillende ziekten indeelde in categorieën. Dit noemde hij de ‘ziekteclassificatie’. Met deze methode kan de klassiek homeopaat alle factoren die aanleiding geven tot ziekte analyseren. Hierdoor ontstaat inzicht in;

de oorzaken van acute klachten, zoals een epidemie of een sluimerend aanwezige erfelijke aandoening, die soms opleeft; de oorzaak van chronische ziekten door; chronisch medicijngebruik en vaccinaties (iatrogene ziekten) ziekten ontstaan door een verkeerde leefstijl (pseudo chronische ziekten) erfelijke chronische ziekten (chronisch-miasmatische ziekten)

De Stichting Hahnemann Homeopathie ontwikkelde op basis van de ziekteclassificatie van Samuel Hahnemann een visuele weergave, de ziekteclassificatiebloem. In het midden staat de Psora, onze constitutie (wie we zijn) centraal. Daar omheen de verschillende categorieën als bloembladeren weergegeven. Bij de geboorte zijn ze nog in balans, maar naar mate we ouder worden en verschillende factoren ons welzijn beïnvloeden kunnen de bloembladeren uit balans raken. De klassieke homeopathie helpt om het balans weer terug te vinden.

Samuel Hahnemann vond dus dat niet de klacht van de patiënt centraal moest staan, maar hij zette de ziekte centraal. De klacht vond hij slechts een uiting van een verstoorde situatie. Een teken van onbalans. Hij wilde de verschillende factoren die bij zouden kunnen dragen aan een ziekte in z’n geheel bekijken om op die manier de ziekte op te lossen. Hahnemann classificeerde (categoriseerde) de verschillende factoren en noemde deze werkwijze de Ziekteclassificatie (zie ook: Wikipedia: Ziekteclassificatie).

Afgerond Cursus Banerije & Organon

Eind juni (2014) de cursus Banerji & Organon afgerond waardoor ik nu ook vermeld wordt op de website Klassieke Homeopathie.nl.
De Banerije protocollen zijn uitgewerkt door twee Indiase homeopathische artsen: Prasanta en Pratip Banerji. Zij hebben een ongekend grote expertise opgebouwd in de behandeling van allerlei ziekten, waaronder kanker. Hun voorschriften hebben zij gebundeld in de zogenoemde Banerji-protocollen.

“Verschillende homeopathische middelen zijn even effectief als chemotherapie”Prasanta en Pratip Banerji

In Nederland wordt het gedachtegoed van de Banerji’s exclusief uitgedragen door de Stichting Hahnemann Homeopathie (SHH). In november 2012 waren beide Indiase artsen op uitnodiging van de stichting in Nederland. Zij hebben hun kennis met ons gedeeld. De SHH vormt het steunpunt voor de Prasanta Banerji Homeopathic Research Foundation in Nederland. Op verzoek van beide artsen vertegenwoordigen de SHH exclusief de Banerji-protocollen in Nederland. De SHH geeft nu intensieve cursussen om homeopaten, die werken met de ziekteclassificatie volgens de Organon, ook te scholen in de Banerij protocollen.

 

404